Firma KONTROLKAN Matesz Grzelak jest beneficjentem programu: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Program skierowany jest do następujących typów beneficjentów: mikro, małe przedsiębiorstwa. Otrzymane wsparcie przeznaczone było na utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Wszystkie informacje dotyczące projektu na dotację na kapitał obrotowy dostępne są na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy województwa łódzkiego pod adresem cop.lodzkie.pl